UÇAĞIN TASARIMINDAN UÇUŞUNA KADAR SERTİFİKASYON SÜRECİ

UÇAĞIN TASARIMINDAN UÇUŞUNA KADAR SERTİFİKASYON SÜRECİ
10-12 Ağustos 2017,  Mövenpick Hotel, Ankara

 
                Eğitimciler
 
-               Prof. Dr. Nafiz ALEMDAROĞLU
                Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü
                (ODTÜ Havacılık Mühendisliği bölümünden emeklidir.)
 
-               Dr. Nebi GÜL
 

Eğitimin İçeriği
 
Bir hava aracının tasarımından üretimine ve servise verilmesine kadar geçen süreçte uçuşa elverişlilik ve uçuş emniyeti açısından yerine getirilmesi gereken tüm kurallar ulusal ve uluslar arası yönetmelik ve talimatlarla belirlenmiştir. Bir hava aracının ön tasarım aşamasından başlayıp, tüm testlerinin tamamlanıp kullanıma verilmesine yani tip sertifikasının yayımlanmasına kadar geçen süreçteki aşamalar en ince detayına kadar kurallarla tanımlanmış bulunmaktadır. Bir hava aracını tasarlayan kuruluşun ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından verilmiş TOO Tasarım Organizasyon Onayı (DOA-Design Organization Approval)’na, tasarımı yapılan hava aracını üreten kuruluşun da ÜOO Üretim Organizasyon Onayı (POA-Production Organization Approval)’na sahip olması gerekmektedir.

Bir hava aracı; tasarım fikrinin ortaya konulmasından sonra ön tasarım, konsept tasarımı, kritik tasarım, prototip üretimi, sertifikasyon ve kalifikasyona yönelik laboratuar, yer ve uçuş testleri aşamaları tamamlanıp ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından ürün tip sertifikasının yayımlanması ile gökyüzünde yerini alarak hizmet etmeye başlayabilir.

Ülkemizde tasarlanan, üretilen veya Türk uçak siciline kayıdolacak hava aracının, ilgili ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonu ile bunları gerçekleştirecek olan tasarım ve üretim organizasyonlarının aşağıda belirtilen konular ile ilgili uymak zorunda oldukları kurallar SHY-21 HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ’nde ve SHT-21  HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYON TALİMATI’nda açıklanmış bulunmaktadır.
 
a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, tamamlayıcı tip sertifikası ve bu sertifikalara gelecek değişikliklerin yayımlanması,
b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası, özel uçuş izni ve servise verme (çıkış) sertifikalarının yayımlanması,
c) Tamir tasarım onaylarının yayımlanması,
ç) Çevresel koruma gereksinmelerine uyum gösterimi,
d) Gürültü sertifikalarının yayımlanması,
e) Ürün, parça ve cihazların tanımlanması,
f) Parça ve cihazların sertifikasyonu,
g) Tasarım ve üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesi,
ğ) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin yayımlanması.
 
Hava aracı sertifikasyon faaliyetlerini düzenleyen ulusal ve uluslar arası kanun, yönetmelik ve talimatlar;
•       2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
•       5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
•       Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Yönetmeliği (SHY-21)
•       Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Talimatı (SHT-21)
•       EASA Part-21’nin 748/2012 ve ‘AMC an GM to Part 21’(Annex 1 to Decision No 2012/020/R)
•       7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8

Konfigürasyon Yönetimi
 


Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Fiyatı : 2,400 TL + %18 KDV’dir. 


Eğitim dokümanları, MÖVENPICK HOTEL’de öğle yemekleri ve ikramlarla eğitim katılım sertifikası dahil.
 
Nasıl Katılacağım?:
09 Ağustos 2017 (16:00) tarihine kadar kayıt için, ödeme dekontunuzla EYDEM  ile irtibata geçmeniz rica olunur.
Eposta: [email protected][email protected][email protected]
Tel: 0312 3851150 / 0533 2518025 / 0533 2516125   www.eydem.com