Entegre Yönetim Eğitimleri Listesi

EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi ve Tic. Ltd. Şti.
EYDEM Savunma Havacılık Sanayi Akademisi ve Çözüm Merkezi
EYDEM Savunma Sanayi Akademisi ve Çözüm Merkezi


Savunma Sanayi Eğitimleri:


Eğitimlerimizin Tam Listesi : TIKLAYINIZ

1. Savunma Sanayinde Entegre Proje Yönetimi
2. Savunma Sanayinde Teknoloji / Ar-Ge Yönetimi
3. Savunma Sanayinde Tedarik & Sanayileşme Yönetimi
4. Savunma Sanayinde Alt Yüklenici Yönetimi
5. Savunma Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi
6. Savunma Sanayinde Sözleşme Yönetimi
7. Savunma Sanayinde Satış Sonrası Destek Yönetimi
8. Savunma Sanayinde Planlama
9. Savunma Sanayinde Off-set Uygulamaları ve Yönetimi
10. Savunma Sanayinde İhracat & İthalat Uygulamaları
11. Savunma Sanayinde Yönetim
12. Savunma Sanayinde Stratejik Yönetim ve Planlama
13. Tesis Güvenlik & Şahıs Güvenlik Belgelerinin Temini
14. Savunma Sanayinde Teklif Verme Süreci Yönetimi
15. Savunma Sanayinde Teklif Değerlendirme Süreci Yönetimi

Proje Yönetimi Eğitimleri:

1. Yöneticiler için Entegre Proje Yönetimi
2. Entegre Proje Yönetimi Eğitimi
3. Proje Başarısızlıkları 30 Sebep
4. Proje Başarısızlıkları 15 Sebep
5. Proje İletişim Yönetimi
6. Proje Dosyası / Proje Fizibilitesi Hazırlama
7. Proje Planlarının Yazılması
8. Entegre Proje Yönetimi Core (Çekirdek)
9. Proje Yönetim Ofisi Kuruluşu
10. Proje Yönetiminde Değerlendirme, Analiz ve Kontrol Yöntemleri
11. PMP Hazırlık Kampı
12. Savunma Sanayi Projeleri Yönetimi
13. TÜBİTAK 
Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
14. KOSGEB Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
15. Kalkınma Ajansı Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
16. Sanayi Bakanlığı Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
17. Ulaştırma Bakanlığı Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
18. Enerji Bakanlığı Proje Dosyası Hazırlama, Değerlendirme ve Entegre Proje Yönetimi
19. Teknoloji Projelerinin Başarısı için Entegre Proje Yönetimi
20. Ekonomik Kriz Döneminde Proje Yönetimi
21. Desteklere Yönelik Proje Dosyası Hazırlama

22. Proje Denetimi

Genel Yönetim Eğitimleri:
1. Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma
2. Tesis Yönetimi
3. 20 Yönetim Becerisi ile Entegre Yönetim
4. Teknoloji ve Teknoloji Transfer Yönetimi
5. Teknoloji, Ar-Ge ve Inovasyon Yönetimi
6. Marka-Patent-Faydalı Model
7. Temel Yönetim Becerileri
8. Stratejik Satınalmada Tedarikçi Yönetimi
9. Üretim Planlama
10. Stok Yönetimi
11. Sözleşme - Kontrat Yönetimi

Bilişim Teknolojileri Yönetimi Eğitimleri:
1. SRS Yazılım Gereksinim Belirtimleri
2. Yazılım Test Yönetimi
3. Yazılım Test Mühendisliği
4. CMMI v1.3
5. ANDROID Yazılımı Temel Seviye
6. ANDROID Yazılımı İleri Seviye
7. iPhone Yazılımı Temel Seviye
8. Agile (ÇEVİK) Methodolojileri ve SCRUM
9. Yazılım - Bilişim Projeleri Yönetimi

Finansal ve Ticari Yönetim Eğitimleri:
1. Finans Matematiği
2. Finansal Tablo Analizi
3. İşletme Sermayesi Yönetimi
4. Sermaye Bütçelemesi
5. İşletme Riski Yönetimi
6. Dış Ticaret Finansmanı
7. Dış Ticaret Uzmanlığı
8. Dış Ticarette Risk Yönetimi
9. Uluslararası Pazarlama
10 Sektörel Dış Ticaret

Kişisel Gelişim Eğitimleri:
1. Hedeflerle Yönetim
2. Liderlikte Motivasyonun Önemi
3. Zamanın Planlanması (Zaman Yönetimi)
4. Toplantı Yönetimi
5. İş Hayatında Profesyonel Davranışlar
6. Etkili İletişim ve Sorun Çözme Teknikleri
7. İletişim Yönetimi
8. Dünya Ticaret Oyunu
9. Sanayi ve Sosyoloji