Proje Dosyası Hazırlama

EYDEM Ltd. Şti. tarafından Proje Dosyası Hazırlanması kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
 
- Teklife Çağrı Dokümanına (dış proje) veya Üst Yönetim İsteklerine (iç proje) göre Proje Dosyasının (Project Master File) hazırlanması
- KOSGEB, Kalkınma AJANSI, TÜBİTAK desteklerine yönelik proje başvuru dosyalarının hazırlanması
- Hazırlanmış olan Proje Dosyasının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlanması
- Proje desteği alındıktan sonra istenirse pro- Teklife Çağrı Dokümanına (dış proje) veya Üst Yönetim İsteklerine (iç proje) göre Proje Dosyasının (Project Master File) hazırlanması

- TÜBİTAK (1501 - 1505 - 1507- 1509 - 1511 - 1003), KOSGEB (Ar-Ge & Inovasyon, Endüstriyel Uygulama, İşbirliği-Güçbirliği, KOBI Proje-Kurumsallaşma), Kalkınma Ajansı (TD-DFD-MDP), Sanayi Bakanlığı Teknolojik Ürün Destek Programı, desteklerine yönelik proje başvuru dosyalarının hazırlanması

- EU HORIZON 2020 SME desteklerine yönelik proje başvuru dosyalarının hazırlanması

- Hazırlanmış olan Proje Dosyasının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlanması

- Proje desteği alındıktan sonra istenirse profesyonel proje yöneticiliği (proje ilerleme raporları)
 
Yukarıda listelenen hizmetlere yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.