Şirketimizin Faaliyet AlanlarıFAALİYET ALANLARIMIZ
 
1) Savunma Sanayi Danışmanlık & Eğitim Hizmetlerimiz

- Savunma Sanayi ile Çalışacak Şirketlere Sektörel Danışmanlık 
- Savunma Sanayi Ar-Ge Projeleri 
- Savunma Sanayi Teklifleri (TÇD – RFP – RFI – BAFO)
- Savunma Sanayi Sözleşmeleri Yönetimi
- Savunma Sanayi Sanayi Katılımı (SK/O) ve Sanayileşme Planı Uygulamaları 
- Savunma Sanayi Program/Proje Yönetimi
- Savunma Sanayi Entegre Lojistik Destek Yönetimi
- Savunma Sanayinde Konfigürasyon Yönetimi
- Savunma Sanayinde Tedarik Yöntemleri ve Alt Yüklenici Seçimi Yönetimi
- FDA (Fiyat Dağılım Ağacı) ve ÖDM (Ömür Devri Maliyeti)
- Savunma Sanayinde Arabuluculuk
- Savunma Sanayi İçin Teknik ve Yönetimsel Danışmanlıklar/Eğitimler
- Teknoloji Yönetimi ve Teknoloji Transferi
- Ar-Ge Yönetimi
- Kalite Güvence & Kalite Kontrol
- İş Güvenliği, Acil Durum Planları 
- Diğer Danışmanlık Konuları
- Uygulama İçeren Eğitimler (Halen 40 farklı konuda Sektörel Eğitim)
 
2) Teknoloji & Ar-Ge Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz

- Ar-Ge & Tasarım Merkezi Kuruluşu & Yönetimi  
- Ar-Ge Proje Organizasyonu Oluşturulması & Yönetimi 
- Entegre Teknoloji Yönetimi 
- Teknoloji Transfer Yönetimi 
- Teknoloji / Ar-Ge Projeleri Destek Programları 
 
• TÜBİTAK TEYDEB, TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK ÇAĞDEB
• KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Destek Programları
• Avrupa Birliği Projeleri (HORIZON 2020 – HORIZON 2020 SME)
• Kümelenme & UR-GE Projeleri
• Diğer Destek Sağlayan Bakanlıkların ve Kurumların Destek Programları
• EBRD (Avrupa İskân ve Kalkınma Bankası) Destekleri
 
3) Entegre Program/Proje Yönetimi & Danışmanlık Hizmetlerimiz

- Entegre Program/Proje Yönetimi 
- Proje Ofisi Kuruluşu & Organizasyon 
- Proje Denetimi & Raporlama 
- Teklif/Proje Yönetim Planları
- Entegre Lojistik Destek Yönetimi Planları ve Dokümantasyon
- Analizler (SWOT/PESTEL/ASIS/TOBE) 
- ERP Sistemleri Değerlendirme & Seçimi
- Strateji Planlama & Yönetim 
- Uygulamalı Eğitimler

 4) Kişisel Gelişim ile İlgili Genel Yönetim Eğitimleri

Etkili İletişim ve Sorun Çözme Teknikleri, İletişim Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Takım Oluşturma, Etkin Liderlik ve Motivasyon, Hedeflerle Yönetim, İş Hayatında Profesyonel Davranışlar …..