Entegre Proje Yönetimi

Projeler; zamanı, kaliteyi, kaynakları, bilgiyi, tecrübeleri, kabiliyetleri, teknolojileri, ilgili tüm yönetimleri, diğer yönetim bilgi alanları ve insanı biraraya getiren bir hedefe, ürüne ve hizmete yönelik organize çabaların bütünüdür. Farklı yapıdaki müşterileri istekleri karşılanırken olumlu ve olumsuz proje hissedarlarının etkisi projelerin sürecini ve sonuçlarını etkiler. Projelerde tüm unsurlar; girdi-çıktı-faaliyetler bazında birbirleri ile ilintilidir.
Bütün bu anlatılanlar sebebi ile projeler; Entegre Proje Yönetimi anlayışı ile yönetilmelidir.

Bu kapsamda EYDEM Ltd. Şti., proje yönetimi konusunda müşterilerine Entegre Proje Yönetimi danışmanlığı sunmaktadır.