Proje Hizmetleri

EYDEM Ltd. Şti. kurucusunun 25 yıllık +20 proje tecrübesi ve sahip olduğu üstad seviyesinde uluslararası proje müdürü sertifikası
(Master International Project Manager - MIPM), danışmanları ve eğitmenleri ile aşağıdaki proje hizmetlerini sunmaktadır:

1) Profesyonel Program Yönetim Desteği (Uluslararası Sertifikalı)
2) Profesyonel Proje Yönetim Desteği (Uluslararası Sertifikalı)
3) Fikirlerin Fizibilitesi ve Projelendirilmesi
4) Yatırımların Fizibilitesi ve Projelendirilmesi
5) Şartnamelere Göre Proje Teklif Dosyalarının Hazırlanması
6) Yönetilmekte Olan Projelerin Denetimi (Project Audit)
7) Proje Organizasyonunun Oluşturulması
8) İhtiyaca Göre Proje Personelinin Seçimi ve Temini
9) Proje Ofisinin Kurulması
10) Projenin Yönetilebilir Paketlere Ayrılması
11) Proje Ana Zaman Planının Oluşturulması
12) Proje Risklerinin Belirlenmesi
13) Desteklere yönelik olarak Proje Dosyasının Oluşturulması, Başvurulması ve Takibi (Project Master File)
14) Projeleriniz öncesinde SWOT / PESTEL Analizleri

Savunma Sanayi
Savunma Sanayiye Giriş Yol Haritası
Savunma Sanayi Proje Yönetim Ofisi
Savunma Sanayi Teklif Hazırlık ve Sözleşme Yönetimi

AR-GE & Inovasyon Yönetimi
Teknoloji Transferi & Teknoloji Yönetimi
Süreç Analizi ve Yeniden Yapılanma
Proje - Ürün - Pazar - Teknoloji Konumlandırma 
Entegre Lojistik Destek Yönetimi (ELD)
Tedarik ve Sanayileşme
Strateji, Ürün & Proje Yönetimi 

projeleri için;

her türlü Entegre Yönetim danışmanlığı ve eğitiminin verilmesi
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB,
TÜBİTAK,
Ekonomi Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları,
AB ’nin (HORIZON 2020, HORIZON 2020 SME, EUREKA) sağladığı destekler için;
profesyonel proje dosyası hazırlama ve proje takibi - yönetimi hizmetleri